Szkło laboratoryjne
  • zlewki szklane
  • kolby szklane
  • cylindry miarowe
  • szkiełka zegarowe
  • szalki wg Petriego (cały typoszereg)