Kontakt

Szklarskie Zakłady Przetwórcze "PRZEŁOM"
Spółdzielnia Osób Fizycznych
31-061 Kraków, ul. Mostowa 12

Konto: Bank PeKaO SA III O / Kraków Grupa PeKaO S.A. 
Nr 86 1240 2294 1111 0000 3709 1989

E-mail: przelom@neostrada.pl
biuro@przelom.com.pl

Sekretariat 12 430 54 86

 

Dział Handlowy
12 430 58 38
12 430 58 13
607 363 908

Faks 12 430 57 90